Utsikt fra Selbjørn bro.

Velkommen til Austevoll Kraftlag SA sine heimesider.

Status kl 20:00
Då har alle hus der det bur folk fast fått straum i Austevoll, og kundar har i tillegg fått opp både Internet og TV. Der er framleis mykje jobb å gjere, særskilt i hyttefelta, og alt tilgjengeleg personell arbeider systematisk vidare for at kundar som er straumlause så raskt som mogleg skal få straumen tilbake. Austevoll Kraftlag vil nok ein gong takke alle våre kundar for det tolmodet og den forståinga dei har vist i beredskapssituasjonen som «Nina» forårsaka.
Vi vil også takke kundane for informasjon om feil og andre observasjonar vi har motteke. Desse har vore viktige for vårt arbeid med å gjenopprette straumforsyninga. Austevoll Kraftlag takkar også for godt samarbeid med media i arbeidet med å formidle informasjon til våre kundar.
Vi vil fortsette å oppdaterer fortløpande om situasjonen på vår heimeside og Facebook-side. Fortsett og send inn bilder og informasjon om feil på nettet, linjer som er nede eller tre-velt.

 

 

Austevoll Kraftlag - din lokale netteigar, kraftleverandør og samarbeidspartner med fokus på energi og infrastruktur.

       

    NETT

    KRAFT

    BREIBAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELT: 

For henvendingar utanom opningstid, les meir

 

Sjekk din @lysglimt mail på web!

Varmepumpe fra kraftlaget

Flyttemelding

Orderingform

Véret i Austevoll

Kalender 2015